تپه دیورک شمس آباد

تپه دیورک 

در روستای شمس آباد تپه دیورک یا یک قلعه تاریخی که دارای دو برجک در اطراف آن می باشد که از بین رفته اند طی سالیان گذشته و طبق گفته بر اثر زلزله خراب شده است این تپه دورک مزایا و ضرر هایی در پی داشته است که فواید ان را می توان گفت که یکی تپه های آثار باستانی است که در در این روستا وجود دارد و ضرر های ان این است افراد سود جو که هم از خود روستا و هم از روستاهای اطراف هستن که باعث خرابی و ویرانی این تپه شده اند آثار باستانی های آنرا به غارت یا به عبارت دیگر دزدیده اند و ما از مسؤلین خواهشمند هستیم که آثار باستانی زیبا را همایت و پی گیری نمایند بلکه برای ایندگان هم این تپه باقی بماند.....

/ 0 نظر / 37 بازدید