سیزده به در شمس آباد

(خدمات رسانی دهیاری در روز طبیعت یا سیزده به در روستای شمس آباد)

در روز 13فروردین 1394که روز طبیعت یا سیزده

به در ما مردم است دهیاری محترم با یک عدد

تانکر آب در نزدیکی چادر های اهالی روستا

محیا نموده تا مردم از این آب که مایه حیات

است به خوبی استفاده لازم را ببرند......

/ 0 نظر / 42 بازدید